globaldefence.info
Nova tranša američkog naoružanja i vojne opreme za Ukrajinu | Global Defence
Američki departman za odbranu odlučio je 19. juna da uputi vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 250 miliona dolara. SAD će tako u narednom periodu Oružanim snagama Ukrajine isporučiti snajperske puške, bacače granata, radare za detektovanje neprijateljskih artiljerijskih položaja,opremu za noćno osmatranje, telekomunikaciona sredstva i medicinsku opremu. Pored lakog naoružanja i opreme, u pomenutih 250 …