ggzcentraal.nl
grote belangstelling voor toekomst Veldwijk
GGz Centraal kijkt terug op een geslaagde en druk bezochte informatieavond over de toekomst van Veldwijk. Tijdens de avond presenteerden we ons masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Veldwijk. toelichting, vragen en suggesties De bijeenkomst werd bezocht door een brede groep belangstellenden. Variërend van omwonenden, Ermelose ondernemers tot eigen medewerkers en cliënten. De aanwezigen kregen een toelichting op de