ggzcentraal.nl
bijeenkomst toekomstplannen Zon & Schild
GGz Centraal nodigt belangstellenden van harte uit voor een informatieavond over de toekomst van Zon & Schild. De bijeenkomst is op woensdagavond 18 september 2019 op Zon & Schild in gebouw De Veste. Op deze avond krijg je informatie over de toekomstplannen voor Zon & Schild en kunt je je vragen stellen. Zon & Schild is