get-interactive.eu
Percepcija slovenskih uporabnikov do spletnih oglasov - Get Interactive
V Getinteractive smo v sodelovanju z Mediano raziskali, kakšna je percepcija Slovenskih uporabnikov do spletnih oglasov. Raziskava je potekala oktobra 2019 na reprezentativnem vzorcu 1005 respondentov, starih med 15 in 65 let. V raziskavi smo se osredotońćili na: • Uporabo naprav in pogostost dostopa do interneta. • Odnos do (spletnih) oglasov na splošno. • Poznavanje …