geobasisregistraties.nl
Op weg naar een samenhangende objectenregistratie
Het ministerie van BZK is gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS GEO). Doelstelling daarvan is meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie. Dit onderdeel is geinitieerd door de VNG, naar aanleiding van het door gemeenten ontwikkelde streefbeeld, en het Ministerie van BZK.