geobasisregistraties.nl
Deelname ENSIA zelfcontrole BAG, BGT en BRO groot succes!
Op 31 december 2018 sloot de mogelijkheid om de zelfevaluatie vragenlijst ENSIA voor BAG, BGT en BRO in te leveren. Voor BAG en BGT is de deelname aan ENSIA 2018 een formeel wettelijke verplichting. Voor de BRO is 2018 nog een oefenjaar.