geobasisregistraties.nl
Conceptrapportage BGT hersteld; bronhouders opgelet!
Binnen het proces van de ENSIA BGT zelfevaluatie dienen bronhouders na het inleveren van de ingevulde vragenlijst een concept bestuurlijke verantwoordingsrapportage te downloaden. Deze rapportage zal vervolgens aangevuld moeten worden met bestuurlijke verantwoordingsinformatie. (zie hier voor de desbetreffende algemene toelichting op deze site.) Nu bleek onlangs dat er bij de upload van de conceptrapportage een rekenfout op te treden in de score die de bronhouder had behaald.