geobasisregistraties.nl
Stappenplan BAG2.0 voor bronhouders beschikbaar
Op 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving van de BAG in werking. De verschillende stappen die bronhouders (gemeenten) voor en na 1 juli 2018 moeten zetten, zijn op een rij gezet door het ministerie van BZK, VNG Realisatie en Kadaster.