genuine-connections.com
Ikke døm dine avgjørelser etter resultatet. - Genuine Connections
En av de mest typiske og overbevisende skjevhetene i vår tenking, er det som på engelsk kalles «outcome bias». Forklart på en enkel måte, er dette vår tendens til å dømme en avgjørelse basert på resultatet den ga, og ikke på hvordan og hvorfor vi tok avgjørelsen vi tok i det øyeblikket vi tok den. …