geekovacha.rs
"Warcraft" domaći lore: Uzdizanje Trolova, Zul'Aman vs. Quel'Thalas, početak rata - Geekovacha
Nakon osnivanja Quel’Thalas kraljevstva, pripadnici High elf naroda shvataju da kontinent Lorderona i nije baš tako mirno mesto; te da...