geekovacha.rs
"Annarasumanara", recenzija - Geekovacha
Šta je webtoon? Strip koji izlazi isključivo na internetu; neki od najpoznatijih sajtova za webtoon-ove su http://www.webtoons.com/en/, https://tapas.io/ i https://www.lezhin.com/en/....