geekovacha.rs
ICEY - Da li ćete poslušati naratora ili naći svoj put - Geekovacha
Na pitanje šta se dobije kada se u 2D blender stavi “Bayoneta”, “Bastion” i “Stanley Parable” – odgovor je “ICEY”....