geekovacha.rs
Recite "sajonara" reči "sajonara" - 70% Japanaca više ne koristi ovu reč za pozdrav - Geekovacha
Ako biste pitali ljude koji nikada ranije nisu učili japanski da nabroje neke reči na japanskom koje znaju, neke od...