gazilerim.com
Hindistan’da Türk Devletleri Varlığının Temelleri
İslamiyet’in, Türk dünyasındaki zuhurundan sonra Türkistan[1] coğrafyasında hüküm süren Gazneliler, Karahanlılar, Selçuklular gibi teşekküller sosyal ve kültürel olarak, yeni geçtikleri İslam dinin…