fzs.edu.rs
Raspisan Konkurs za stručno osposobljavanje - Fakultet za sport
Beograd, 18. 10. 2016. Fakultet za sport raspisao je KONKURS za upis kandidata na Program stručnog osposobljavanja za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu. Programi mogu biti I, II ili III nivoa, a nakon polaganja završnog ispita stiču se uslovi za dobijanje dozvle za rad, od strane odgovarajućeg granskog nacionalnog saveza, za sledeća zanimanja: Trener …