fxware.pl
Market Scanner MMD 6 | FXWare
Nowy Market Scanner MMD 6 znaczące ulepszenia w stosunku do poprzedniej wersji Market Scanner MMD 6 to narzędzie, które wykrywa kierunki poruszania się ceny i sygnały transakcyjne wg metodologii Magiczne Chmury Średnich MMD autorstwa Mariusza Drozdowskiego. Szczegóły dot. metodologii można znaleźć na grupie Magiczne chmury średnich MMD. 2 nowe sygnały: sygnał wolumenowy oparty o algorytm NVO …