futuramb.se
Vikten av att vidga den temporala bandbredden -
Vi behöver odla vår temporala bandbredd för att kunna hantera en omvärld som går allt snabbare.