futuramb.se
Sjukvårdens framtid ligger i att möta komplexiteten -
För att möta sjukvårdens problem behöver vi anamma och utgå komplexiteten i världen - inte försöka reducera bort den