futuramb.se
Reframing – målet med innovation och framtidstänkande -
Grunden för det seriösa innovationsarbetet är att förändra sin blick på affärsomgivningen - att genom reframing se sin omvärld på ett nytt sätt.