futuramb.se
Hur hänger framtiden ihop med verksamheten? -
Framtidstänkande sker på en annan nivå än praktisk planering. Det behöver man förstå om man skall kunna möta framtiden på ett konstruktivt sätt.