futuramb.se
Hållbara Affärsmodeller - en utökad BM Canvas
Hur jobbar vi med att göra våra affärsmodeller mer hållbara och samtidigt vara lönsamma genom att bidra till det omgivande samhällets hållbarhet?