futuramb.se
Framtiden är jätteviktig - men vad kan jag göra som chef? - P A Martin Börjessons sida
Det svåra med att förhålla sig till framtiden är avstånden mellan olika tankemönster. Framtiden är abstrakt medan det dagliga är nära och konkret.