futuramb.se
Finns det en fastighetsmarknad på Mars år 2050? -
Kan man analysera framtidens fastighetsmarknad på Mars med hjälp av scenarioplanering?