futuramb.se
En systemisk verksamhetsidé - vad är det? -
En analys av verksamhetens affärsmodell har ett visst värde. Men för en strategisk analys behöver man ha en modell på högre nivå - t ex i form av en systemisk verksamhetsidé.