futuramb.se
En mer riskfylld och osäker värld driver strukturella förändringar -
Hur kan man förstå de långsiktiga och globala konsekvenserna av askmolnet? Hade det varit en enstaka händelse hade reaktionerna varit mer häftiga, men också snabbt avklingande. Nu sker detta som ytterligare en händelse i en rad av katastrofer, vilket sätter saken i ett annat ljus. Askmolnet är nu snarare bara ytterligare en konfirmation på att … Fortsätt läsa "En mer riskfylld och osäker värld driver strukturella förändringar"