futuramb.se
Den tekniska utvecklingen sätter politiken i centrum -
Tekniken formar förutsättningarna för allt som rör människor. När tekniken förändras på ett djupare plan förändras samhället och ekonomin.