futuramb.se
Algoritmsamhället - vad är det? -
Algoritmsamhället håller på att ersätta industrisamhället. Genom att det baserar sig på en ny logik blir transformationen genomgripande.