futuramb.se
Scenarioplanering -
Scenariotänkande och scenarioplanering är ett grundläggande sätt för att förhålla sig till en långsiktig och osäker framtid.