futuramb.se
Framtidsgrupper -
Ledare i organisationer har många utmaning. En av viktigaste är att ur ett längre tidsperspektiv reflektera över till vad som händer i omvärlden och framtiden och hur organisationen kan förändras för att fungera där. I tider av turbulens och förändring är det viktigare än någonsin. Eftersom kulturen i många organisationer måste fokusera på kortsiktig måluppfyllelse blir den långsiktiga strategiska reflektionsprocessen lidande, vilket vi alla egentligen … Fortsätt läsa "Framtidsgrupper"