fussogn.no
Vi inviterer til styrekurs i Sogndal
Lær meir om godt styrearbeid og god bedriftsutvikling med Rolf-Erik Disch frå Deloitte.