furkanozden.net
Noah (Nuh: Büyük Tufan) 2014 - Furkan Özden Blog
Kabil'in soyundan gelen insanoğlu, kuşaklardır Yaradan'ın çizdiği iyilik yolundan sapmış, dünyanın tüm güzelliklerini ve nimetlerini sonuna kadar emip