funfacts.cz
Orel je schopný ulovit jelena a pak s ním i odletět | Fun Facts
Orli jsou skvělí lovci, ale obvykle bychom je za lovce jelenů úplně nepovažovali. Opak je ale pravdou a jelen se velmi snadno může stát kořistí tohoto opeřeného lovce.