fundaciojoanmaragall.org
Fundació Joan Maragall - Cristianisme i Cultura
La Fundació Joan Maragall és un espai de debat i reflexió que té com a missió el diàleg fe-cultura a través de les seves activitats i les seves publicacions