fsst.co
پوشش دهی و محافظت از لوله ها(قسمت چهارم) | فولاد صنعت صانعی
همانگونه که در مقالات قبل اشاره شد پوشش ها انواع مختلفی را شامل می شوند. در این مقاله به بعضی از این پوشش ها پرداخته و در مورد آن ها کمی بیشتر صحبت می کنیم. پوشش های زغال سنگی یا آسفالتی: پوشش های زغال سنگی Coal Tar Enamel یا به اختصار CTE و آسفالتی تقریبا …