fsanp.ro
Contact
Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor Bucuresti, Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 Web: www.fsanp.ro | Email: fsanp@fsanp.ro Biroul Executiv Sorin DUMITRASCU – pre…