frojdh.se
Den gröna omställningen går inget vidare - Fröjdhpunktse
Via Watts up With That? uppmärksammas jag på nyheten om att super-mega-skurkbolaget Exxon Mobil (onda eftersom bolaget utvinner och säljer en produkt som vi alla är tungt beroende av för att överleva idag) har släppt en ny prognos för framtidens globala energimarknad – med siktet inställt på 2040. Intressant nog är detta samma år som …