friskgarden.no
Ta spesialistutdanning og ta sykefraværet med storm!  - Friskgården
I dag er første dagen i ditt liv… Ta spesialistutdanning og ta sykefraværet med storm! Sykefaværet koster oss nær 80 milliarder norske kroner hvert år, og det smerter både arbeidsgiverne, de sykemeldte og staten. Friskgården har gjennom 25 år utviklet, prøvd ut og dokumentert ny medisin for helsefremmende arbeidsplasser og lønnsomt nærvær. Vi deler gjerne …