free-ze.eu
Sabaton v Amfiteátru Lochotín v doprovodu sboru nadchli Plzeň | FreeZe
Sabaton v Amfiteátru Lochotín v doprovodu Velkého válečného sboru zahájili The Great Tour a jednalo se o show v mnoha ohledech jedinečnou.