fotoblogger.be
ISO
ISO drukt de lichtgevoeligheid uit van je sensor, zoals vroeger ASA bij klassieke film. Hoe lager je ISO, hoe minder gevoelig je sensor reageert op het beschikbare licht en omgekeerd. Bij een hoger…