forvaringsdrottningen.com
Därför skjuter vi upp våra ordningsprojekt | Tips & Råd
Den där pappershögen du borde ta tag. Barnens rum som borde städas. Garderoben som måste organiseras. Ordningsprojekt som vi borde ta tag i, men som ändå inte blir av. Varför blir det så?