forvaringsdrottningen.com
Ses vi i Umeå, Sundsvall eller Linköping? | Föreläsningar
Nästa helg, dvs ördag den 30:e mars kl. 14.00 ska jag föreläsa på Avion Shopping i Umeå. Det är redan över 100 personer anmälda till workshoppen, som dämed