forvaringsdrottningen.com
Hur samla och organisera länkar? | Digitala hjälpmedel
Länkar till artiklar som vi vill kunna återkomma till, tips och råd, intressanta sidor mm vill vi också spara på. Men hur spara dem så att man hittar dem snabbt och blir påmind om dem vid rätt tillfälle?