forvaringsdrottningen.com
Bokutgivning i Polen och Portugal | Böcker
Jag fick reda på att mina böcker även kommer att ges ut i Polen och Portugal! I Polen kommer "Förvara smart" att ges ut redan i höst och "Organisera och förvara hemma - ett projekt i veckan" till våren 2018.