forvaringsdrottningen.com
Så glömmer du inte att handla något | Vardagseffektivitet
En app som du kan dela med andra i hushållet och en rutin att på en gång skriva ner allt gör att du aldrig mer kommer att glömma att handla något!