forvaringsdrottningen.com
Kasta inte textiler i soporna - här kan du enekelt lämna in dem | Hållbart & miljövänligt
Vi slänger 8 kg textiler per person i hushållssopor. Totalt blir det hela 70 000 ton. Endast 3 kg per person lämnas till välgörenhetsorganisationer.