forvaringsdrottningen.com
Så kan du nyttja utrymmet under trappan | Hall, Inspiration
Trappan kan vara ett fantastiskt ställe att optimera och använda till förvaring - antigen synlig eller osynlig sådan. Här kommer några exempel: