forvaringsdrottningen.com
Vill du använda något ofta - gör det lättillgängligt | Tips & Råd, Vardagseffektivitet
Vill du använda något oftare ska du förvara det lättillgängligt. Är det svåråtkomligt kommer du att använda det mer sällan eller glömmer bort det.