forumvision.se
Inbjudan till seminarium
Göteborgs universitet Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Avdelningen för oftalmologi och ForumVision bjuder in till Seminarium! Lise-Lott Ljunggren, rådgivare på Resurscenter syn SPSM och Niclas Ljungberg rådgivare Göteborg SPSM presenterar sina masteruppsatser. Lise-Lotts har gjort en fältstudie “Jag önskar det kunde vara så mycket bättre” och handlar om assisterande teknik för