fortuneturkey.com
İş Dünyasını Bekleyen Riskler!
Aon Risk Zirvesi'nde kutuplaşan dünya ve küresel ticaret savaşlarıyla birlikte şirketlerin karlılığını tehdit eden riskler ele alındı. Aon Risk Çözümleri EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Carlo Clavarino, ekonomik yavaşlama riskinin yanı sıra dünyayı bekleyen en büyük iki riskin; siber riskler ve yaşlanan