foodiemarjan.nl
Disclaimer & Privacyverklaring
Disclaimer & Privacyverklaring voor www.FoodieMarjan.nl Marjan Naaktgeboren, hierna te noemen Foodie Marjan, verleent u hierbij toegang tot www.FoodieMarjan.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen. Door deze website te bezoeken ga je akkoord met deze disclaimer. Foodie Marjan behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Beperkte aansprakelijkheid Foodie Marjan spant zich in om de inhoud van www.FoodieMarjan.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de inhoud van www.FoodieMarjan.nl kunnen geen rechten ontleend worden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.FoodieMarjan.nl. Foodie Marjan oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken